Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001322
AutorDamborský, Jiří
Titel

Nauczanie języka polskiego v środowisku czeskim

ErschienenJęzyk polski jako język obcy, Lublin, Univ. Marii Curie-Skłodowskiej ; 1992, s. 44-50
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Polština
Klassifikation (EN)Polish
Schlagwörterpolština; vyučování
Schlagwörter (DE)Polnisch; Unterricht
AnmerkungPodle BL 1992, 16305
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1322
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nauczanie języka polskiego v środowisku czeskim / Dobrotová, Iva
Typologia językowa i nauczanie języka polskiego w środowisku czeskim / Lotko, Edvard
Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji Grupy "Bristol"
Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego
Przesłanki uniwersyteckiego nauczania języka polskiego w Czecho-Slowacji / Damborský, Jiří
Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu / Balowski, Mieczysław
Nauczanie języka czeskiego v grupie wielonarodowej / Čechová, Marie