Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2016CZ102417
AutorSvobodová, Jindřiška
Titel

Persvazivní funkce výrazových prostředků syntaktického plánu ve vybraných komunikátech mluvené publicistiky

ErschienenBohemica Olomucensia, 8, č. 2, 2016, s. 50-79
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Jazyková stránka novin, časopisů a knih
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Language in newspapers, journals, etc.
Schlagwörterčeština; persvaze; publicistika; zpravodajství; syntax; diskursy mediální
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Publizistik; Syntax (Satzlehre)
AnmerkungAnalýza vysílání zpravodajského pořadu Událost na ČT1
Mediumarticle
URLkb.upol.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/102417
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K polyfunkčnosti výrazových prostředků / Musilová, Květoslava
Rysy mluvené publicistiky / Minářová, Eva
Persvazivní funkce v kázáních / Grygerková, Marcela
Charakteristika jazyka mluvené publicistiky / Prošek, Martin
K diferenciaci výrazových prostředků jistotní modality / Šturala, Jan
Persvazivní funkce v nabídkových dopisech / Zimová, Ludmila
Variabilita a dynamika lexikálních prostředků publicistiky / Minářová, Eva