Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach publicistika lieferte 624 Treffer
1

K referátu O. Müllerové

Palková, Zdena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 175-176
2

Koniec porozumenia - začiatok nedorozumenia? Publicistické texty v tzv. mladých demokraciách

Patráš, Vladimír, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 37-44
3

Journalistische Textsorten und ihre Einteilung

Rykalová, Gabriela, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 17, č. R 8, 2003, s. 85-93
4

Kulturní rubriky našich denních listů

Daneš, František, in: Naše řeč, 33, 1949, s. 79
5

Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku

Dabert, Dobrochna Poznań 2003
6

Novinové titulky

Bartošek, Jaroslav, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 251-264
7

"Krasnoje slovo"žurnalistov (o frazeologizmach v gazetnych zagolovkach)

Nikolajeva, Jelena, in: Rossica Olomucensia, 33, 1995, s. 85-88
8

K oddílu o jazyce televize a rozhlasu

Hausenblas, Karel, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, 175 s.
9

An ideological square of the "first world"versus "third world"in newspaper discourse: a case study of the 2010 Haiti earthquake

Trčková, Dita, in: From Theory to Practice 2012 : Proceedings of the 4th International Conference on Anglophone Studies, September 5-6, 2012, Tomáš Baťa University in Zlín, Zlín, Univ. T. Bati ; 2013, s. 95-102
10

Vyšetřuje zločin Yves Rénier, nebo komisař Moulin? K anotacím filmů v televizních programech

Hoffmannová, Jana, in: Naše řeč, 81, č. 4, 1998, s. 197-201