Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach zpravodajství lieferte 114 Treffer
1

Sledujeme zpravodajství v angličtině 1

Otto, Barbara; Otto, Marcin Havlíčkův Brod 1998
2

Novinové titulky

Bartošek, Jaroslav, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 251-264
3

Volební noviny ODS

Ljubková, Marta, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 3-4, 1998, s. 228-231
4

Newspaper reporting: cohesive devices as means contributing to the effectiveness of news

Jančaříková, Renata, in: Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse : Third Brno Conference on Linguistic Studies in English. Proceedings, Brno, MU ; 2009, s. 109-119.
5

Conversational humour and joint fantasizing in online journalism

Chovanec, Jan, in: Language and Humour in the Media, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publ. ; 2012, s. 139-161
6

Archiv Českého rozhlasu a jeho využití pro onomastiku

Lábus, Václav, in: Acta onomastica, 56, 2016, s. 140-146
7

Entry points and reading paths on newspaper spreads: comparing a semiotic analysis with eye-trancking measurements

Holšánová, Jana; Rahm, Henrik; Holmqvist, Kenneth, in: Visual Communication, 5, č. 1, 2006, s. 65-93
8

Kultura - média - komunikace. 2 (2009): Myšlení komunikace a médií. Diskurs(ivní anlýza) zpravodajství

Eds. Foret, Martin Olomouc 2009
9

Intonačné varianty v televíznom spravodajstve

Olšiak, Marcel, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 120-124.
10

Spisovnost a nespisovnost v současné rozhlasové a televizní publicistice

Čmejrková, Světla, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 191-194.