Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Svobodová, Jindřiška lieferte 47 Treffer
1

Persvazivní funkce výrazových prostředků syntaktického plánu ve vybraných komunikátech mluvené publicistiky

Svobodová, Jindřiška, in: Bohemica Olomucensia, 8, č. 2, 2016, s. 50-79
2

Verba dicendi v promluvách postav uměleckého díla

Svobodová, Jindřiška, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. 3-4, 2000, s. 18-27
3

Kdo komunikuje v epickém textu?

Svobodová, Jindřiška, in: Studia Bohemica, 9, 2004, s. 93-100
4

Jazyk na přelomu tisíciletí v uměleckém textu. Jáchym Topol: Anděl

Svobodová, Jindřiška, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 4, 2001, s. 119-124
5

Lexikum jako prostředek charakterizace prostředí v próze Petry Hůlové Paměť mojí babičce

Svobodová, Jindřiška, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2005 [Eurolingua 2005] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 341-347
6

Sémantika sloves mluvení v uvozovacích větách uměleckého textu

Svobodová, Jindřiška, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 153-160
7

Kam "uběhla"Tereza Boučková? Poznámka k vývoji autorského stylu v prozaické tvorbě T. Boučkové

Svobodová, Jindřiška, in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 1, 2009, s. 84-89
8

My a oni v korespondenci V + W

Svobodová, Jindřiška, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 110-114.
9

Komunikační analýza diskusního pořadu Otázky Václava Moravce

Svobodová, Jindřiška, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 238-246
10

Komunikace dětí v mediálním prostředí

Svobodová, Jindřiška, in: Bohemistyka, 9, č. 3, 2009, s. 195-203