Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dohalská, Marie lieferte 52 Treffer
1

Za profesorem Jiřím Strakou

Dohalská, Marie, in: Cizí jazyky, 37, č. 5-6, 1993-94, s. 224-225
2

Testing intelligibility at maximum rate

Dohalská, Marie, in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 53-59
3

Some remarks on the relation between perception and spectographics representation of speech

Dohalská, Marie, in: Speech Processing [5] : 5th Czech-German Workshop, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 27th-29th September 1995. Abstracts, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 1995, 39 s.
4

An overview of possible sound changes in accelerated natural speech

Dohalská, Marie, in: COST 233 "Prosody of Synthetic Speech" : Final Report, b. m., b. n. ; 1995, s. 109-110
5

Technika a kultura řeči ve výuce tlumočníků

Dohalská, Marie, in: Translatologica Pragensia, 6, 1998, s. 213-216
6

Česká fonetička Jiřina Hůrková-Novotná (*15. 10. 1933)

Dohalská, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 41, č. 1-2, 2004, s. 53-56
7

Perception of synthetic sentences with indistinct intonation in Czech

Dohalská, Marie, in: Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences. Vol. 2, Berkeley, Univ. of California ; 1999, s. 2335-2338
8

Trvání českých samohlásek - funkce a forma

Dohalská, Marie, in: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků [KapFFSlJaz] : Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, UK ; 2006, s. 241-249.
9

New prosody rules for Czech TTS

Dohalská, Marie, in: COST 233 "Prosody of Synthetic Speech" : Final Report, b. m., b. n. ; 1995, s. 109-110
10

Rythme - le "barrage"pour la perception des noms propres

Dohalská, Marie, in: Speech Prosody 2002 : Proceedings, Aix-en-Provence, Univ. de Provence ; 2002, s. 251-254