Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ046012
AutorSmejkalová, Kamila
Titel

Ženská osobní jména v morfologickém systému češtiny

ErschienenNaše řeč, 90, č. 5, 2007, s. 225-236
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Příspěvky antroponomastické
Klassifikation (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Anthroponomastics
Schlagwörterfeminina; čeština; deklinace; antroponyma
Schlagwörter (DE)Feminina; Tschechisch; Deklination; Personennamen
AnmerkungSkloňování a adaptace cizích OJ v češtině
Mediumarticle
URLnase-rec.ujc.cas.cz (homepage) Vol. 1, Iss. 1 (1917) - Vol. 90, Iss. 5 (2007)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/46012
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Biblická osobní jména v morfologickém systému češtiny / Komárek, Karel
Mimojazykové vlivy při realizaci gramatických kategorií v propriálním morfologickém systému / Smejkalová, Kamila
Osobní jména v českém mluvnickém systému / Knappová, Miloslava
Osobní jména v českém jazykovém systému / Knappová, Miloslava
Aktuální posuny v morfologickém systému ruského slovesa / Brandner, Aleš
Pomístní jména v Čechách v slovotvorném systému češtiny / Olivová-Nezbedová, Libuše
Aktivní procesy v morfologickém systému ruštiny (lingvodidaktický přístup) / Vysloužilová, Eva