Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach feminina lieferte 362 Treffer
1

Nazvanija, k kotorym net sootnositel'nych obrazovanij v forme ženskogo roda

Brandner, Aleš, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 6 [APObR 6], Brno, MU ; 2003, s. 33-37
2

Hypokoristika in der südmährischen Region

Uher, František, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, s. 65-66
3

Ctěme mateřštinu (27)

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 1999, 8.1.1999
4

Přechylovat ano, či ne

Sander, Rudolf, in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 2, 1997, s. 32., 6.-12.1.1997
5

Jana Pírků není nedochůdče, ani Arantxa Sanchez-Vicario

Jaxa-Rožen, Krzysztof, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1999, 20.2.1999
6

Povídání o jménech našich žen

in: Horácké noviny (Třebíč), 1998, 2.10.1998
7

Feminismus a pár facek

Steiger, Jiří J., in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2000, 15.8.2000
8

O paní Jánosnéové

Martin, Jan, in: Svobodné slovo (Praha), 1993, 10.7..1993
9

Ženská osobní jména v morfologickém systému češtiny

Smejkalová, Kamila, in: Naše řeč, 90, č. 5, 2007, s. 225-236
10

Čeština prý przní cizí příjmení

Miňovský, Pavel, in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 35, 1993, s. 6., 23-29.8.1993