Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ046945
AutorPechar, Jiří
Titel

Pelánovy překlady Queneaua

ErschienenČeský překlad 2 (1945-2004) [ČPř 2] : Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005, Praha, UK ; 2005, s. 119-124
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Praktické mluvnice, učebnice a slovníky
Klassifikation (EN)Language and style in translations from non-Slavonic languages
Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Schlagwörterpřeklady; próza; francouzština; čeština; komika jazyková
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Französisch; Tschechisch
AnmerkungJazykový humor v próze R. Queneaua v překladech J. Pelána (Modré květy, 1992 a Svízel, 2003)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/46945
PURLCitation link