Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc. lieferte 2652 Treffer
1

Přijímací zkoušky z cizího jazyka. Modelové testy s komentářem a příklady testů s klíčem (angličtina, němčina, francouzština)

Naps. Vogel, Radek Brno 2000
2

Wörterbuch der Optik und Feinmechanik (Deutsch - Englisch - Französisch). Bd. 1-3

Schulz, E. Wiesbaden 1961
3

Elektronický učitel jazyků nežádá gáži, jen počáteční investici

Matoušek, Petr, in: Nové knihy (Praha), 39, č. 6, 1999, s. 6., 10.2.1999
4

Príručky z ekonomických odborov v nemeckom a anglickom jazyku

Széherová, Eva, in: Cizí jazyky, 43, č. 5, 1999-2000, s. 173-174
5

[ Zpráva.]

Kučera, Antonín, in: Lexicographica, 7, 1991, s. 247-249
6

Herr Professor Schmitt rezensiert mein D-En Wörterbuch in LES 1/2004. Eine Entgegnung

Kučera, Antonín, in: Lebende Sprachen (Berlin), č. 3, 2004, s. 142-144
7

Vyzkoušejte si přijímačky na VŠ

bez autora, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 28, č. 93, 2015, s. 16., 21.4.2015
8

Ukázky testů z anglického a německého jazyka u přijímací zkoušky na VŠE

Praha 1996
9

Účetnictví v německy a anglicky mluvících zemích

Herejk, Jiří Praha 1998
10

Informační příručka k přijímacím zkouškám z jazyka anglického a německého

Daňhová, Barbora; Krejčová, Eva České Budějovice 1998