Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Praktické mluvnice, učebnice a slovníky lieferte 457 Treffer
1

A co korektury?

Straková, Vlasta, in: Cizí jazyky, 37, č. 5-6, 1993-94, s. 226-227
2

Práca s francúzskym elektronickým slovníkom "Le Petit Robert"

Rošteková, Mária, in: Cizí jazyky, 49, č. 5, 2005-06, s. 187-190
3

Lexicographie québécoise

Kadlec, Jaromír, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 4, 2004, s. 31-39
4

Francouzský výkladový slovníček počítačových neologismů 1-3

Kautský, Adam, in: Tlumočení - překlad, 16, č. 75, 76, 77, 2005, s. 20-21 [2018-2019], 20-23 [2054-2057], 20-22 [2090-2092]
5

Aktuálne podoby učebnic francúzštiny

Baranová, Elena, in: Cizí jazyky, 55, č. 3, 2011-12, s. 3-10
6

Věk jako jeden z aspektů osvojování výslovnosti francouzštiny

Navrátilová, E., in: Reflexe kvality v doktorském pedagogickém výzkumu, Brno, Tribun EU ; 2012, s. 170-178
7

K problematice výzkumu dobových učebnic francouzského jazyka v českém výukovém prostředí v letech 1847-1940

Prošková, Alena, in: 25. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 25], Praha, FF UK 2014, s. 72-87
8

"D'abord comprendre, puis apprendre". À propos des manuels de FLE du point de vue de l'intertextualité

Prošková, Alena, in: Svět literatury, [25], zvl. č., 2015, s. 214-222
9

En Français. Učebnice, francouzština pro základní školy

Taišlová, Jitka; Baranová, Elena; Cluse, Jean-Louis Plzeň 1995-97
10

Francouzština do kapsy s fonetickou výslovností

Benešová, Jarmila Bučovice 1992