Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2000CZ042413
AutorZajícová, Pavla
Titel

Pluralita diskurzů a narace

ErschienenČlověk - jazyk - výchova a vzdělání [ČlJazVV] : Sborník příspěvků k sedmdesátinám prof. PhDr. Lumíra Riese, CSc, Ostrava, OU ; 2000, s. 33-41
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
Filozofie jazyka. Logika a jazyk
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
The present organization of linguistics in the Czech Republic
Philosophy of language. Logic and language
Schlagwörterčeština; komunikace pedagogická; výzkumy; školy vysoké; narace; diskursy
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungPřístup k jazyku jako prostředku dorozumívání, podstata jazyka jako způsob zprostředkování světa; výsledky výzkumu zkoumajícího partnerskou dimenzi komunikace studentů a učitelů FF OU
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/42413
PURLCitation link