Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach školy vysoké lieferte 193 Treffer
1

Znají uchazeči o studium českého jazyka český pravopis?

Tušková, Jana Marie, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 7-8, 1999-2000, s. 176-181
2

Zkoušky a diplomy Pařížské obchodní a průmyslové komory

Kozmová, Jana, in: Cizí jazyky, 44, č. 4, 2000-01, s. 138-139
3

Vysoké školy zavádějí výuku slovenštiny

Chalupa, Kristián, in: Denní Telegraf (Praha), 1996, 5.10.1996
4

Informace o práci katedry ČJL

Bartůňková, Jana, in: Zpravodaj katedry českého jazyka a literatury Ped. fakulty v Hradci Králové [Češtinář], 1, č. 1, 1990-91, s. 2-3
5

Využitie cudzích jazykov na vysokých školách technických

Bučková, Milada, in: Cizí jazyky, 37, č. 1-2, 1993-94, s. 39-42
6

Informace (z činnosti katedry)

vop, in: Zpravodaj katedry bohemistiky, 2, č. 3, 1992, s. 23
7

Spolupráce katedry českého jazyka a literatury PF ZČU v Plzni a katedry slavistiky FF Univerzity Jana Pannonia v Pécsi v letech 1976-1998

Klimeš, Lumír, in: Slavica Quinqueecclesiensia (Pécs), 4 (1998), 1999, s. 363-364
8

Nový slavistický obor

Anderš, Josef, in: Žurnál UP (Olomouc), 9, č. 5, 1999, 19.3.1999
9

Translator training and translation studies in the Czech and Slovak Republics

Jettmarová, Zuzana, in: Parallèles (Genève), 15, č. winter, 1993, s. 13-16
10

Slovo úvodem

Hrdlička, Milan, in: Čeština jako cizí jazyk 6 [ČCJaz 6] : Materiály z 6. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí, Praha, UK ; 2012, s. 17-19