Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach výzkumy lieferte 200 Treffer
1

Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 7

Editor Vašťatková, Jana Olomouc 2010
2

K uplatňování sociolingvistických výzkumů v oblasti spisovné výslovnosti

Buchtelová, Růžena, in: K problematice sociologie jazyka : Sborník textů k semináři konanému v Alšovicích v listopadu 1985, Praha, 1987, s. 84-88
3

O výsledcích jazykového vyučování v 1. ročníku gymnasií

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 24, č. 2, 3, 1973-74, s. 63-69, 114-119
4

O úrovni maturantů v jazykové složce předmětu

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 25, č. 2, 4, 6, 1974-75, s. 74-78, 166-171, 264-272
5

Anfänge der Forschung der Hypokoristika an der Pädagogischen Hochschule in Hradec Králové

Pastyřík, Svatopluk, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, s. 53-54
6

Jak se mluví ve výtvarné výchově (srovnání výzkumů z pedagogické komunikace ve výtvarné výchově z let 1989-1992 a 1999-2000)

Slavík, Jan; Pekárková, Š., in: Výtvarná výchova (Praha), 41, č. 1, 2001, s. 5-7
7

Proč je ve Vídni zájem o češtinu?

Södeyfi, Hanna, in: Čeština jako cizí jazyk 5 [ČCJaz 5] : Materiály z 5. mezinárodního sympozia o češtině jako o cizím jazyku, Praha, UK ; 2008, s. 45-50
8

K problematice širšího projektu "Genius loci". K projektu genius loci jako systému dlouhodobého výzkumu

Holub, Zbyněk, in: Genius loci českého jihozápadu 4 : Sborník z konference konané 24.-25. 10. 2007 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Plzeň, Studij. a věd. knihovna Plzeň. kraje ; 2008, s. 115-118.
9

Sociolekt/slang - teória, výskum, výstupy, perspektívy

Odaloš, Pavol, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 13, 2009, s. 85-90
10

Zur Methodologie der Slangforschung

Hubáček, Jaroslav, in: Problems of Sociolinguistics 1-3, Sofija, Nauka ; 1990, s. 150-156