Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR lieferte 1418 Treffer
1

Činnost královéhradecké pobočky JS za rok 1994

Bartůňková, Jana, in: Češtinář, 5, č. 5, 1994-95, s. 145-148
2

Vilém Mathesius Centre of linguistics and semiotics

Hajičová, Eva, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 110-111
3

Actividades del Centro de estudios ibero-americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1991

Binková, Simona; Vydrová, Hedvika, in: Ibero-Americana Pragensia, 26, 1992, s. 343-348
4

Na závěr konference

Klimeš, Lumír, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 160-165
5

Činnost královéhradecké pobočky JS za rok 1995

Bartůňková, Jana, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 147
6

K niektorým problémom náväznosti konzekutívneho tlmočenia na prekladový seminár

Ehrgangová, Elena, in: Translatologica Pragensia 4, Praha, UK ; 1992, s. 205-209
7

Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení České republiky v roce 1995

Panevová, Jarmila, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 1-2, 1996, s. 21-23
8

Přehled o přednáškové činnosti Jazykovědného sdružení České republiky v roce 1995

Pithartová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 1-2, 1996, s. 23-26
9

Spolupráce JS a MŠMT ČR při posuzování učebnic českého jazyka (stav ke 30. 9. 1996)

in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, s. 5-6
10

Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení České republiky v r. 1994

Panevová, Jarmila, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 18-21