Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komunikace pedagogická lieferte 194 Treffer
1

Ob effektivnosti pedagogičeskoj kommunikacii

Pacovská, Jasňa, in: Jazyk kak sredstvo transljacii kul'tury [JazSrTrK], Moskva, Nauka ; 2000, s. 182-190
2

Vybrané kapitoly z komunikativních dovedností. 3. vyd

Nelešovská, Alena Olomouc 1995
3

Komunikativní dovednosti a objektivizace jejich pozorování a hodnocení

Nelešovská, Alena Olomouc 2003
4

Komunikační výchova na okraji či ve středu zájmu základní školy?

Polák, Milan, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 251-256
5

Analýza komunikace ve výuce výtvarné výchovy (srovnání výzkumů z let 1989-1992 a 1999-2000)

Slavík, Jan; Šmidtová, Š., in: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum : Sborník z 9. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí, Ostrava, PF OU ; 2001, s. 384-389
6

Komunikace v multikulturním a multidisciplinárním kontextu jako pedagogický problém

Pešková, Jaroslava, in: Prostory porozumění - výchova, umění, sport : Sborník z mezinárodní konference, Praha, UK ; 2003, s. 142-146
7

Structure of classroom discourse

Betáková, Lucie, in: English project in teaching and research in Central Europe : Proceedings of the Freiberg Conference, May 04-06, 2007. Research in English and applied linguistics, Göttingen, Cuvillier Verlag ; 2008, s. 146-155
8

Pedagogická interakce a komunikace. Sborník referátů z 2. celostátního semináře konaného v Hradci Králové ve dnech 4. a 5. září 1985

Vědec. red. Mareš, J. Hradec Králové 1988
9

Pedagogická komunikace

Nikl, J. Hradec Králové 1990
10

Učitel a žáci v komunikaci

Gavora, Peter Brno 2005