Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ013194
AutorHrbáček, Josef; Hrdličková, Hana; Mareš, Petr; Servítová, Jarmila
Titel

Mluvnické rozbory a cvičení v češtině

Ort/VerlagPraha: Karolinum
Jahr1997
Seiten114 s.
Sprachecze
ISBN80-7066-884-9
Klassifikation (CZ)Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Klassifikation (EN)Grammars, textbooks, and manuals of Czech
Schlagwörterskripta VŠ; cvičení; rozbory; čeština; morfologie; syntax; tvoření slov
Schlagwörter (DE)Hochschulskripten; Tschechisch; Morphologie; Syntax (Satzlehre); Wortbildung
AnmerkungSkripta VŠ; 1. vyd. 1987 (SPN); 2. vyd. 1994 (Karolinum).
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13194
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení. / Hrdličková, Hana
Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií. 3. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení / Hrdličková, Hana
Komplexní jazykové rozbory / Čechová, Marie
O tzv. germanismech v češtině / Mareš, Petr
O nespisovné češtině v současné literatuře / Mareš, Petr
Code-mixing - míšení (směšování) kódů: Angličtina v češtině / Mareš, Petr
Gramatické rozbory češtiny. Výklad a cvičení s řešeními / Adam, Robert