Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rozbory lieferte 114 Treffer
1

Několik poznámek k textovým rozborům a interpretacím ve škole

Hrbáček, Josef, in: Profesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 30-35
2

Chart parsing and flexible directionality

Stock, Oliviero, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 67, 1997, s. 153
3

České pololidové veršované skladby o francouzské revoluci (1789-1797)

Fiala, Jiří, in: Český lid, 79, č. 1, 1992, s. 13-36
4

Die ältesten griechischen Inschriften von Pithekoussai (2. Hälfte des VIII. bis 1. Hälfte des VI. Jh.)

Bartoněk, Antonín; Buchner, Giorgio, in: Sprache, 37 (1995), č. 2, 1997, s. 129-231
5

Implementing tabular deduction for multimodal logical grammar

Kruijff, Geert-Jan M., in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 71, 1999, s. 35-45
6

Čtyři dotazy ze skladby

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 5-6, 2000-01, s. 149-150
7

Zamyšlení nad úlohou češtiny na základní škole

Bek, Jaroslav, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 144-145
8

Za ezika na bălgarskite vestnici (razvojna dinamika na izrečenieto)

Uhlířová, Ludmila Trifonova, Jordanka, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 22, č. 1, 1997, s. 33-49
9

Die älteste griechische Inschrift in Italien? (Gabii, ca. 770 v. Chr.)

Bartoněk, Antonín, in: Listy filologické, 116, č. 2, 1993, s. 198-200
10

Ukázka komplexních jazykových rozborů 1-4

Čechová, Marie; Hrbáček, Josef; Dokulil, Miloš; Styblík, Vlastimil; Hausenblas, Karel; Daneš, František, in: Český jazyk a literatura, 40, 41, č. 9, 10, 1-2, 3-4, 1989-90, 1990-91, s. 364-370, 402-409, 40-45, 132-138