Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ002082
AutorSvětlá, Jindra
Titel

K otázce vlivu překladů na současnou češtinu (na materiálu průvodce Švýcarskem)

ErschienenNaše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 73-77
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Klassifikation (EN)Language and style in translations from non-Slavonic languages
Schlagwörterteorie překladu; interference; čeština; chyby jazykové; turismus
Schlagwörter (DE)Übersetzungstheorie; Interferenz; Tschechisch
AnmerkungNepřesnosti a chyby v užívání jazyka (češtiny), kterých se dopouštějí překladatelé, pro něž čeština buď není mateřským jazykem, nebo kteří jsou českými rodilými mluvčími, ale nejsou již s češtinou v každodenním styku
Mediumarticle
URLnase-rec.ujc.cas.cz (homepage) Vol. 1, Iss. 1 (1917) - Vol. 90, Iss. 5 (2007)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2082
PURLCitation link