Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001906
AutorKolařík, Josef
Titel

Onymický systém hydronym na Zlínsku

ErschienenSeminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 163-169
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná pomístní
Klassifikation (EN)Minor place names
Schlagwörteronomastika; hydronyma; čeština; druhy slov; tvoření slov; onymie
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Tschechisch; Wortbildung
AnmerkungSlovnědruhová a slovotvorná analýza hydronym Zlínska, syntaktické vztahy mezi členy víceslovných hydronym
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1906
PURLCitation link