Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hydronyma lieferte 259 Treffer
1

Mikrosystem hydronimiczny na Kociewiu

Jakus-Borkowa, Ewa, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 171-182
2

Systém motivácií hydroným v povodiu Slanej

Sičáková, Ľuba, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 183-187
3

Hydronimy a kontekst onimiczny

Mrózek, Robert, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 157-161
4

K projektu Hydronymia Europaea

Malenínská, Jitka, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 151-156
5

K českým jménům tekoucích vod motivovaným charakterem vody a řečiště

Malenínská, Jitka, in: Hydronimia słowiańska. Tom 2 : Materiały z międzynarodowej konferencji hydronimicznej Mogilany, 20-24 IX 1994 r, Kraków, Instytut Języka Polskiego ; 1996, s. 59-62
6

Hydronymie povodí Stěnavy na území České republiky

Fetters, Aleš, in: Kladský sborník (Hradec Králové), 3, 1999, s. 405-417
7

Vodopis Komně

Zemánek, Josef, in: Komňa J. A. Komenskému, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 1991, 17 s.
8

Hydronymické modely

Sičáková, Ľuba, in: Jazykovědné aktuality, 44, č. 1-2, 2007, s. 49-51
9

Odraz osídlenia severného Šariša v pomenovaniach riek z povodia Torysy

Gerlaková, Alexandra, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 67-73
10

Bolevecké rybníky

Nováková, Marie, in: Onomastické práce. [Sv. 1] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. dr. Vladimíra Šmilauera, DrSc, Praha, Místopisná komise ČSAV ; 1966, s. 87-95