Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001621
AutorDobrzyńska, Teresa
Titel

Výzkumy struktury textu - nový zdroj inspirace ve stylistice

HerausgeberPřel. Havránková, Marie
ErschienenČeská literatura, 43, č. 6, 1995, s. 572-587
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lingvistika textu
Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Klassifikation (EN)Text linguistics
The theory of style and general questions of language style
Schlagwörterlingvistika textová; stylistika; komunikace; diskursy; koherence; koheze; výpověď; promluvy
Schlagwörter (DE)Textlinguistik; Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Kommunikation; Kohärenz (Kohäsion)
AnmerkungČtyři okruhy problémů textové lingvistiky: 1. delimitace diskursu jako komunikativní jednotky, 2. transformace věty ve výpověď, 3. koherence a koheze textu, 4. typologie promluv a promluvových žánrů. Nastíněny možnosti stylistických výzkumů
Mediumarticle
URLarchiv.ucl.cas.cz (homepage) Vol. 1 (1953) - Vol. 46 (1998)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1621
PURLCitation link