Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach výpověď lieferte 88 Treffer
1

K charakteristice výpovědi jako komunikativní jednotky

Hrbáček, Josef, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 19-24
2

Třídy (typy) výpovědních struktur

Daneš, František, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 6, č. 2, 1987, s. 8-11
3

Téma // základ // východisko výpovědi

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 25, 1964, s. 148-149
4

Representation and interpretation of continuous utterances

Netrvalová, J., in: Proceedings of the 2nd SQEL Workshop on Multi-Lingual Information Retrieval Dialogues, Plzeň, April 1997, Plzeň, ZČU ; 1997, s. 28-31
5

Reliéfizace výpovědi a textu

Hrbáček, Josef, in: Naše řeč, 77, č. 2, 1994, s. 67-72
6

Implicatures and mitigated utterances

Mik Telbisz, Miklós, in: Discourse and Interaction 2, Brno, MU ; 2006, s. 165-171
7

O čem je řeč v partikulárních větách

Sousedík, Stanislav, in: Organon F (Bratislava), 19, č. 2, 2012, s. 238-247
8

Co děláme, když mluvíme. (6. pokračování)

Grepl, Miroslav, in: Universitas, č. 1, 1992, s. 52-53
9

Co děláme, když mluvíme. (7. pokračování)

Grepl, Miroslav, in: Universitas, č. 2, 1992, s. 45-48
10

Co děláme, když mluvíme. (8. pokračování)

Grepl, Miroslav, in: Universitas, č. 3, 1992, s. 51-53