Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Česká literatura lieferte 334 Treffer
1

Bohemistika v Institutu slavistiky Univerzity Řezno

Koschmal, Walter, in: Česká literatura, 45, č. 4, 1997, s. 339
2

Názory Jiřího Flaišmana nejsou v souladu s naším postojem a edičním řešením Spisů Vladimíra Holana

Justl, Vladimír; Chalupa, Pavel, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 334
3

Nálezová zpráva o objevu filatelistické povídky Františka Langera

Havránková, Marie, in: Česká literatura, 53, č. 5, 2005, s. 763
4

Textologická studie ke kázání údajně Husovu

Daňhelka, Jiří, in: Česká literatura, 40, č. 1, 1992, s. 25-36
5

Hrabalova poetika "zapisovatele"

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 44, č. 2, 1996, s. 115-145
6

USA jako prostor utopických projekcí Ladimíra Klácela

Papoušek, Vladimír, in: Česká literatura, 44, č. 2, 1996, s. 160-170
7

( V)Nislav, Běla a počátky českého daktylu

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 44, č. 2, 1996, s. 171-180
8

Pražská škola a poststrukturalismus

Doležel, Lubomír Kaiser, Petr, in: Česká literatura, 43, č. 5, 1995, s. 451-472
9

Básník Stanislav Zedníček

Zachová, Alena, in: Česká literatura, 43, č. 5, 1995, s. 537-543
10

Výzkumy struktury textu - nový zdroj inspirace ve stylistice

Dobrzyńska, Teresa Havránková, Marie, in: Česká literatura, 43, č. 6, 1995, s. 572-587