Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach promluvy lieferte 66 Treffer
1

Émile Benveniste: Pour vivre langage

Ed. Serge, Martin Mont de Laval 2009
2

Význam a rozumění

Koťátko, Petr, in: Mezi jazykem a vědomím, Praha, Filosofia ; 1999, s. 21-31
3

Organization in Discourse. Proceedings from the Turku Conference

Ed. by Warvik, Brita Turku 1995
4

Discourse modelling for automatic summarising

Sparck Jones, Karen, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 201-227
5

A static view and a dynamic view on text and discourse

Daneš, František, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 185-199
6

Ražba jinakosti

Hrůza, Petr, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 244-247
7

Společenské komunikační potřeby a informatika

Kraus, Jiří, in: Využití lingvistických přístupů v informatice : Praha, 10.-11. června 1982, Praha, Dům techniky ČSVTS ; 1982, s. 28-34
8

Text a promluva (komunikát). Terminologická poznámka

Hrbáček, Josef, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 179-182
9

On the process of word identification

Gósy, Mária, in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 2, Praha, Karolinum ; 1991, s. 372-385
10

Ponctuation et organisation rytmique de l'oral

Guaïtella, Isabelle; Santi, Serge, in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 2, Praha, Karolinum ; 1991, s. 502-509