Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001619
AutorZachová, Alena
Titel

Básník Stanislav Zedníček

ErschienenČeská literatura, 43, č. 5, 1995, s. 537-543
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterZedníček, Stanislav; jazyk autorský; interpretace; porozumění; čeština
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Interpretation; Tschechisch
AnmerkungPoezie Stanislava Zedníčka (1914 Hlinsko v Čechách) z hlediska porozumění a pochopení textu. K jazyku poezie s. 540-43
Mediumarticle
URLarchiv.ucl.cas.cz (homepage)
nl.zugang.nationallizenzen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1619
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stanislav Žaža / Brandner, Aleš
Stanislav Herodes / Spurná, Kateřina
Komenský básník / Všetička, František
Básník nočních rozhovorů / Grygar, Mojmír
Poezie, počítač a básník / Uličný, Oldřich
Stanislav Petřík a Slovensko / Ondrejovič, Slavomír
Stanislav Máslo odešel / Fetters, Aleš