Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach porozumění lieferte 180 Treffer
1

Teaching Through Text: A Content Literacy Approach to Content Area Reading

McKenna, M. C.; Robinson, R. D. New York 1993
2

Zu Fragen des Textes im Fremdspracheunterricht (Deutsch als Fremdsprache)

Berglová, Eva, in: Germanistica Pragensia, 13, 1998, s. 115-120
3

Význam a rozumění

Koťátko, Petr, in: Mezi jazykem a vědomím, Praha, Filosofia ; 1999, s. 21-31
4

Effect of organized learning on text understanding and processing

Brožová, Věra, in: Studia Psychologica (Bratislava), 37, č. 4, 1995, s. 259-268
5

K procesu přijímání textu

Čechová, Marie, in: Slavica Pragensia, 32, 1988, s. 25-33
6

Čtení s porozuměním v matematice

Sigmundová, Alena, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 197-201.
7

Hermeneutická svoboda

Figal, Günter Přel. Koubová, Věra Praha 1994
8

Poetry and Personality. Reading, Exegesis, and Hermeneutics in Traditional China

Van Zoeren, Steven Stanford 1991
9

Výstup na babylonskou věž. Otázky jazyka, mysli a porozumění

Altmann, Gerry T. M. Přel. a překladatel. pozn. opatř. Turbová, Milena Praha 2005
10

Focus on text. Soubor čtecích a poslechových textů s klíčem pro státní maturitní zkoušky z angličtiny

Betáková, Lucie Plzeň 2003