Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001535
AutorKuba, Ludvík
Titel

Názvy kolejnicových dopravních prostředků na území Čech

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 28-34
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jiná jména (než osobní a zeměpisná)
Klassifikation (EN)Names other than personal and geographical
Schlagwörteronomastika; porejonyma; chrématonyma; čeština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Chrematonyme; Tschechisch
AnmerkungJména lokomotiv od počátků železnice u nás, v závěru stručně o pojmenování vlaků
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1535
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Proces nominace dopravních prostředků provozovaných na území našeho státu / Kuba, Ludvík
Národní tradice a pieta v nominačním procesu vodních dopravních prostředků / Kuba, Ludvík
Nestandardizovaná pojmenování silničních dopravních prostředků / Maurer, Martin
K některým problémům tvoření a užívání urbanonym na základě zkušeností ze severních Čech / Kuba, Ludvík
Označování a názvy polských a československých letadel v letech 1918 až 1939 / Kuba, Ludvík
Besedy a besídky v toponymech na území Čech / Steinerová, Jana
Soutoky řek na území Čech, Moravy a Slezska / Ryšánek, Vít