Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001535
Author(s)Kuba, Ludvík
Title

Názvy kolejnicových dopravních prostředků na území Čech

PublishedCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 28-34
Languagecze
Classification (CZ)Jiná jména (než osobní a zeměpisná)
Classification (EN)Names other than personal and geographical
Subjectsonomastika; porejonyma; chrématonyma; čeština
Subjects (DE)Onomastik (Namenkunde); Chrematonyme; Tschechisch
NoteJména lokomotiv od počátků železnice u nás, v závěru stručně o pojmenování vlaků
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1535
PURLCitation link