Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach chrématonyma lieferte 301 Treffer
1

Názvy cestovních kanceláří v Brně

Kneselová, Helena, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 25-27
2

Názvy českých cestovních kanceláří

Čechová, Marie, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 20-24
3

Namen von Sachen (Chrematonymie) 1

Šrámek, Rudolf, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1562-1567
4

Onymischer Wandel

Hoffmann, Edgar, in: Sprachwandel in der Slavia. Teil 1 : Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Ein Internationales Handbuch, Frankfurt a. Main, Lang ; 2000, s. 369-385
5

An attempt at typology of gift in the Czech folk culture

Krupková, J., in: The gift in culture, Kraków, Uniw. Jagielloński ; 1993, s. 11-22.
6

Změny ve struktuře názvosloví organizací mládeže v letech 1945-1990 na příkladu malého města Golčova Jeníkova

Holý, Jaroslav, in: Havlíčkobrodsko, 24, 2010, s. 194-198
7

Enobesedna imena slovenskih podjetij

Gložančev, Alenka Ljubljana 1991
8

Onomastikon severočeských názvů piv od roku 1948 do roku 1990

Bánoková, Zuzana, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 205-215
9

Automobil a chrématonomastický průzkum

Kuba, Ludvík, in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 40-58
10

Kde všude dnes najdeme latinu

Trnková, Eva, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 51-52