Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach porejonyma lieferte 42 Treffer
1

K propriím na železnici

Hubáček, Jaroslav, in: Teoretické a komunikační aspekty proprií [TKAP] : Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu, Brno, MU ; 2009, s. 283-285.
2

Názvy kolejnicových dopravních prostředků na území Čech

Kuba, Ludvík, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 28-34
3

Vlastní jména dopravních spojů (porejonyma) a jejich jazykové zpracování (diplomová práce na PF UJEP)

Pokorný, Ladislav, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 139-146
4

Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993-2011

Ficnarová, Michaela, in: Acta onomastica, 53, 2012, s. 334-349
5

Po Křižíkovi přišel Pelikán

Jaroševský, Filip, in: Metro (Praha), č. 165, 2017, s. 3, (4. 9.)
6

Vlastní jména vlakových spojů /porejonyma/ na území ČR v letech 1993-2013

Ficnarová, Michaela Brno 2013
7

Přehled pojmenování vlaků Českých drah

Šrámek, Libor, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis [1], Hradec Králové, PF ; 1994, s. 18-26
8

Tramvaj křtily vnučky sportovce

in: Metro (Praha), č. 30, 2017, s. 2., 10.2.2017
9

Tramvaj dostane jméno po bývalém starostovi Košíř

ČTK, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 28, č. 134, 2017, s. 17, (10. 6.)
10

Tramvaje mají svá jména. Terezka, Evička a Měsíček

Oppelt, Robert, in: Metro (Praha), č. 65, 2017, s. 18, (31. 3.)