Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kuba, Ludvík lieferte 32 Treffer
1

Automobil a chrématonomastický průzkum

Kuba, Ludvík, in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 40-58
2

Názvy kolejnicových dopravních prostředků na území Čech

Kuba, Ludvík, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 28-34
3

Namen von Fahrzeugen

Kuba, Ludvík, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1574-1581
4

K některým problémům tvoření a užívání urbanonym na základě zkušeností ze severních Čech

Kuba, Ludvík, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, s. 191-194.
5

Dozná základní soustava a terminologie slovanské onomastiky brzkých změn?

Kuba, Ludvík, in: Acta onomastica, 38 (1997), 1998, s. 13-14
6

Lodi světových mořeplavců-objevitelů a možnost pojmenovat jejich jménem topografický objekt

Kuba, Ludvík, in: Acta onomastica, 38 (1997), 1998, s. 15-27
7

Kategorie jednosti a mnohosti v pojmenovávacím systému pragmatonym

Kuba, Ludvík, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 170-175
8

Pragmatonymická funkce ženských antroponym

Kuba, Ludvík, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 381-386
9

Vlastní jména zeměpisná v lidové písni vojenské

Kuba, Ludvík, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 153-159.
10

Loď jako chrématonomastický objekt

Kuba, Ludvík, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 66-88