Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jiná jména (než osobní a zeměpisná) lieferte 252 Treffer
1

Ben je nejčastější

ČTK, in: Metro (Praha), č. 142, 2018, s. 3, (26. 7.)
2

K jednomu typu názvu podniků

Šipková, Milena, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 223-224
3

Onomastikon severočeských názvů piv od roku 1948 do roku 1990

Bánoková, Zuzana, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 205-215
4

Proměny hospodářských chrématonym (názvů podniků)

Knappová, Miloslava, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 152-157
5

Ben a Bety. Tak se jmenují pražští psi

Oppelt, Robert, in: Metro (Praha), č. 125, 2017, s. 2., 29.7.2017
6

Automobil a chrématonomastický průzkum

Kuba, Ludvík, in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 40-58
7

Názvy cestovních kanceláří v Brně

Kneselová, Helena, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 25-27
8

Názvy kolejnicových dopravních prostředků na území Čech

Kuba, Ludvík, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 28-34
9

Názvy českých cestovních kanceláří

Čechová, Marie, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 20-24
10

Mezi nebem a zemí

Šmejkal, Pavel, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 43-47