Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001449
AutorVondráček, Miloslav
Titel

Porozumění Václava Havla, (ne)porozumění Václavu Havlovi

ErschienenČeštinář, 6, č. 3, 1995-96, s. 68-73
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterHavel, Václav; styl autorský; jazyk autorský; čeština; frazeologismy
Schlagwörter (DE)Autorstil; Autorensprache; Tschechisch; Phraseologismen
AnmerkungJazykový rozbor některých Havlových projevů, výskyt frazeologismů v nich. Statistické údaje
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1449
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Právě přistáváme. Na Václavu Havlovi / Fejtková, Veronika
Publicystyka Václava Havla / Zura, Anna
Vítejte na Letišti Václava Havla / Stratilík, Ondřej
Kdo zazdil Václava Havla / Daneš, Martin
Styl dramatických textů Václava Havla / Jelínek, Milan
Odcházení - návrat dramatika Václava Havla / Hoffmann, Bohuslav
Knihovna ponese jméno Václava Havla