Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001449
Author(s)Vondráček, Miloslav
Title

Porozumění Václava Havla, (ne)porozumění Václavu Havlovi

PublishedČeštinář, 6, č. 3, 1995-96, s. 68-73
Languagecze
Classification (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Classification (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SubjectsHavel, Václav; styl autorský; jazyk autorský; čeština; frazeologismy
Subjects (DE)Autorstil; Autorensprache; Tschechisch; Phraseologismen
NoteJazykový rozbor některých Havlových projevů, výskyt frazeologismů v nich. Statistické údaje
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1449
PURLCitation link

More like this:

Právě přistáváme. Na Václavu Havlovi / Fejtková, Veronika
Publicystyka Václava Havla / Zura, Anna
Vítejte na Letišti Václava Havla / Stratilík, Ondřej
Kdo zazdil Václava Havla / Daneš, Martin
Styl dramatických textů Václava Havla / Jelínek, Milan
Odcházení - návrat dramatika Václava Havla / Hoffmann, Bohuslav
Knihovna ponese jméno Václava Havla