Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vondráček, Miloslav lieferte 58 Treffer
1

Porozumění Václava Havla, (ne)porozumění Václavu Havlovi

Vondráček, Miloslav, in: Češtinář, 6, č. 3, 1995-96, s. 68-73
2

Mezinárodní frazeologická konference v Olomouci

Vondráček, Miloslav, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 116-117
3

Slovo jako obraz učitele

Vondráček, Miloslav, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 101-109
4

Citoslovce a částice - hranice slovního druhu

Vondráček, Miloslav, in: Naše řeč, 81, č. 1, 1998, s. 29-37
5

Europhras '97

Vondráček, Miloslav, in: Češtinář, 8, č. 4, 1997-98, s. 113-116
6

Systém pojmenování planetek

Vondráček, Miloslav, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 133-138.
7

Příslovce a částice - hranice slovního druhu

Vondráček, Miloslav, in: Naše řeč, 82, č. 2, 1999, s. 72-78
8

Opolské frazeologické sympozium

Vondráček, Miloslav, in: Češtinář, 7, č. 4, 1996-97, s. 116-117
9

Časopisy pro mládež a nespisovné útvary jazyka (ad: Šílenec se šílenkyní šíleně šíleli...)

Vondráček, Miloslav, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 3-4, 2000-01, s. 86-90
10

O chybách a "chybách"slohových prací

Vondráček, Miloslav, in: Psaní jako sebevyjádření, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1998, s. 5-30