Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000269
AutorRangelova, Albena
Titel

Bulharské práce v oblasti neologie

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 111-120
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Bulharština
Lexikologie
Lexikografie
Klassifikation (EN)Bulgarian
Lexicology
Lexicography
Schlagwörterneologie; lexikologie; lexikografie; zásoba slovní; slovníky; bulharština
Schlagwörter (DE)Lexikologie; Lexikographie; Wortschatz; Wörterbücher; Bulgarisch
AnmerkungRozbor tří nejnovějších bulharských slovníků
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/269
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sociolingvistické aspekty neologie (na česko-bulharském jazykovém materiálu) / Rangelova, Albena
K vývoji česko-bulharské a bulharsko-české lexikografie / Rangelova, Albena
Metafora jako aktivní inovační činitel v oblasti lexikální sémantiky / Rangelova, Albena
Internacionalizace v oblasti lexikální sémantiky (na česko-bulharském jazykovém materiálu) / Rangelova, Albena
Česko-bulharské a bulharsko-české slovníky - stav a perspektivy / Rangelova, Albena
Novější bulharsko-české a česko-bulharské překladové slovníky / Rangelova, Albena
Nová slova z oblasti počítačové techniky v češtině a bulharštině (se zřetelem k jejich lexikografickému zpracování) / Rangelova, Albena