Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach bulharština lieferte 877 Treffer
1

Za faktorite, vlijaješti pri formalnoto označavane na semantičnite roli v bălgarskite konstrukcii s otglagolni săštestvitelni

Nicolova, Ruselina, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 24-35
2

Úvod do bulharistiky. Průvodce po dějinách česko-bulharských vztahů

Todorov, Veličko Praha 1991
3

Ezikova kultura i ezikovo obučenije

Georgieva, Elena Sofija 1990
4

Bălgarskijat periodičen pečat i gradivnite knižnoezikovi procesi prez Văzraždaneto

Ivanova, Diana Plovdiv 1994
5

Bălgarskijat ezik - klasičen i ekzotičen

Ivančev, Svetomir Sofija 1988
6

Župa i županъ v bălgarskoto srednovekovie

Lekova, Tatjana, in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 183-200.
7

O některých sémantických zvláštnostech argotu bulharských vandrujících zedníků

Karastojčeva, Cvetana, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 142-148.
8

Săstojanie i perspektivi na bălgarskata onomastika

Angelova-Atanasova, Marija, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 26-35
9

Starinna bălgarska jatova izoglosa

Šaur, Vladimír, in: Bălgarski ezik (Sofija), 43-44, č. 5, 1993-94, s. 458-464
10

Populární bulharská knižnice o jazyce

Polívková, Alena; Sedláček, Miloslav; Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 63, č. 3, 1980, s. 160-163