Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Rangelova, Albena lieferte 50 Treffer
1

Bulharské práce v oblasti neologie

Rangelova, Albena, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 111-120
2

O nejnovějším výzkumu slangu a argotu v Bulharsku

Rangelova, Albena, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 36-42.
3

Mezinárodní seminář Jazyk totalitní a posttotalitní společnosti (Sofie, Bulharsko, 12.-13. 9. 1995)

Rangelova, Albena, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 59-61
4

Workoholismus a to ostatní

Rangelova, Albena, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 110-112
5

Soupisy a sbírky

Rangelova, Albena, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 219-222
6

Sociolingvistické aspekty neologie (na česko-bulharském jazykovém materiálu)

Rangelova, Albena, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 149-154
7

O drogovém lexiku po 10 letech

Rangelova, Albena, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 122-125.
8

Paralelnost českých a slovenských textů ve sféře spotřeby a obchodu

Rangelova, Albena, in: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy, Bratislava, Veda ; 1997, s. 191-196
9

Izgraždane na baza za opisanie na posttotalitarnata leksika v češkija ezik

Rangelova, Albena, in: Ezikăt na totalitarnoto i posttotalitarnoto obštestvo, Sofija, Prochazka i Kačarmazov ; 1996, s. 155-159
10

K dvěma česko-bulharským paralelám

Rangelova, Albena, in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 33-36