Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach neologie lieferte 84 Treffer
1

Neologismy z pohledu francouzské lexikologie a lexikografie

Filipec, Josef, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 42-48
2

La neología adjetival en el español. Problema visto por el usuario del español extranjero

Bartoš, Lubomír, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 27, č. L 18, 1997, s. 71-77
3

Úvod

Martincová, Olga, in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 1
4

Funkce příkladů v slovníku neologizmů

Tichá, Zdeňka, in: Lexicographica'99, Bratislava, Veda ; 2001, s. 141-145
5

Úvodem

Martincová, Olga, in: Neologizmy v dnešní češtině, Praha, ÚJČ AV ČR 2005, s. 7-18
6

Úvodem

Martincová, Olga, in: Neologizmy v dnešní češtině, Praha, ÚJČ AV ČR 2005, s. 7-18
7

La neología adjetival en el español actual

Bartoš, Lubomír, in: En torno al sustantivo y adjetivo en el español actual, Madrid, 2000, s. 331-336
8

Novočeský lexikální archiv a excerpce v průběhu let 1911-2011

Goláňová, Hana, in: Slovo a slovesnost, 72, č. 4, 2011, s. 287-300
9

Úvodem

Rangelova, Albena; Tichá, Zdeňka, in: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století) : Sborník příspěvků z pracovního setkání v Sofii 7. 10. 2002, Praha, ÚJČ AV ČR 2003, s. 3-4
10

Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století). Sborník příspěvků z pracovního setkání v Sofii 7. 10. 2002

Uspoř. Rangelova, Albena Praha 2003