Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001733
AutorMachová, Svatava
Titel

Odborná debata

ErschienenFilologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 63-67.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Pragmatika
Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Klassifikation (EN)Pragmatics
The theory of style and general questions of language style
Schlagwörterdebaty; dialogy; mluvenost; styl odborný
Schlagwörter (DE)Dialoge; Sprachlichkeit; Fachstil
AnmerkungOdborná debata jako jeden typ dialogu. Obecná úvaha o zařazení odborné debaty, která je útvarem primárně mluveným, do systému jazykových stylů. Prototypické vlastnosti debaty
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1733
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Odborná ruština / Dlouhá, Oxana
První debata o arbitrárnosti jazykového znaku / Krásová, Eva
Odborná redakcia prekladu / Šebesta, Juraj
Německá odborná terminologie a reklama / Měšťan, Antonín
Odborná terminologie a jazyková kultura / Jelínek, Milan
Průmyslové vlastnictví: Odborná angličtina / Effenberger, Karel
Průmyslové vlastnictví: Odborná němčina / Effenberger, Karel