Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK lieferte 10 Treffer
1

Z táborské smolné knihy

Vondrák, Karel, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 9-19.
2

Jazykové zpracování Mikovcovy tragédie z českých dějin

Kvítková, Naděžda, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 27-37
3

Zdvořilost a řečová etiketa

Švehlová, Milena, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 39-61.
4

Odborná debata

Machová, Svatava, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 63-67.
5

Terminologická databanka

Machová, Svatava, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 69-77.
6

Mlčení jako fenomén komunikace (esej)

Švehlová, Milena, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 79-83
7

Český překlad románu I. Andriće Slečna dělá peníze

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 85-91
8

Atribut a srozumitelnost verbální komunikace ve škole

Hájková, Eva, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 93-105.
9

Frazémy v slovní zásobě žáků 5. - 8. ročníku

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 107-118.
10

Čemu budeme učit v češtině? (poznámky k didaktice českého jazyka)

Hájková, Eva, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 119-122