Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ001733
Author(s)Machová, Svatava
Title

Odborná debata

PublishedFilologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 63-67.
Languagecze
Classification (CZ)Pragmatika
Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Classification (EN)Pragmatics
The theory of style and general questions of language style
Subjectsdebaty; dialogy; mluvenost; styl odborný
Subjects (DE)Dialoge; Sprachlichkeit; Fachstil
NoteOdborná debata jako jeden typ dialogu. Obecná úvaha o zařazení odborné debaty, která je útvarem primárně mluveným, do systému jazykových stylů. Prototypické vlastnosti debaty
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1733
PURLCitation link

More like this:

Odborná ruština / Dlouhá, Oxana
První debata o arbitrárnosti jazykového znaku / Krásová, Eva
Odborná redakcia prekladu / Šebesta, Juraj
Německá odborná terminologie a reklama / Měšťan, Antonín
Odborná terminologie a jazyková kultura / Jelínek, Milan
Průmyslové vlastnictví: Odborná angličtina / Effenberger, Karel
Průmyslové vlastnictví: Odborná němčina / Effenberger, Karel