Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001732
AutorŠvehlová, Milena
Titel

Zdvořilost a řečová etiketa

ErschienenFilologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 39-61.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörteretiketa řečová; prostředky jazykové; zdvořilost; sociolingvistika; čeština; pragmatika
Schlagwörter (DE)Sprachmittel; Soziolinguistik; Tschechisch; Pragmatik
AnmerkungSociologicky chápaná kategorie zdvořilosti jako podmínka lidské verbální i neverbální kooperace. Charakteristika řečové etikety. Sociologický a sociolingvistický výklad zdvořilosti. Řečová etiketa v češtině, výběr jazykových prostředků
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1732
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zdvořilost a řečové stereotypy / Švehlová, Milena
Řečová etiketa (čeština v roli jazyka cizího) / Hádková, Marie
Epistolární promluvové typy a řečová etiketa ve druhé polovině 17. století / Michalová, Blanka
Zdvořilost a porozumění / Hoffmannová, Jana
Deminutiva a zdvořilost / Nekula, Marek
Řečová komunikace / Nebeská, Iva
Rečová komunikácia / Škvareninová, Oľga