Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ001732
Author(s)Švehlová, Milena
Title

Zdvořilost a řečová etiketa

PublishedFilologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 39-61.
Languagecze
Classification (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)Czech in society and practice
Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectsetiketa řečová; prostředky jazykové; zdvořilost; sociolingvistika; čeština; pragmatika
Subjects (DE)Sprachmittel; Soziolinguistik; Tschechisch; Pragmatik
NoteSociologicky chápaná kategorie zdvořilosti jako podmínka lidské verbální i neverbální kooperace. Charakteristika řečové etikety. Sociologický a sociolingvistický výklad zdvořilosti. Řečová etiketa v češtině, výběr jazykových prostředků
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1732
PURLCitation link