Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ013946
AutorVeselý, Jindřich
Titel

Dějiny a současnost překladu

ErschienenTranslatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 73-80.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
Klassifikation (EN)The theory of translation, its language and style
Schlagwörterteorie překladu; překlady umělecké
Schlagwörter (DE)Übersetzungstheorie
AnmerkungK uměleckému překladu
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13946
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost / Benešová, Michala
90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost / Benešová, Michala
K otázce stárnutí překladu / Veselý, Jindřich
Věrnost a volnost v moderním českém básnickém překladu: 33 českých překladů Verlainovy básně "Chanson d'automne" / Veselý, Jindřich
Hodnoty a dějiny / Dokulil, Miloš
Frazémy a dějiny / Stěpanova, Ludmila
Dějiny lingvistiky / Černý, Jiří