Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ013946
Author(s)Veselý, Jindřich
Title

Dějiny a současnost překladu

PublishedTranslatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 73-80.
Languagecze
Classification (CZ)Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
Classification (EN)The theory of translation, its language and style
Subjectsteorie překladu; překlady umělecké
Subjects (DE)Übersetzungstheorie
NoteK uměleckému překladu
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13946
PURLCitation link

More like this:

90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost / Benešová, Michala
90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost / Benešová, Michala
K otázce stárnutí překladu / Veselý, Jindřich
Věrnost a volnost v moderním českém básnickém překladu: 33 českých překladů Verlainovy básně "Chanson d'automne" / Veselý, Jindřich
Hodnoty a dějiny / Dokulil, Miloš
Frazémy a dějiny / Stěpanova, Ludmila
Dějiny lingvistiky / Černý, Jiří