Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000414
AutorBoháč, Zdeněk
Titel

Doplňky k nejstaršímu vročení sídel v Profousově díle. 3. část

ErschienenOnomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 10-11
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná místní
Klassifikation (EN)Place names
Schlagwörteronomastika; čeština; oikonyma; Profous, Antonín
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Tschechisch; Oikonyme
AnmerkungNavazuje na příspěvky v OZ 30, 1989, s. 13-15 a 31, 1990, s. 5-7. Dodatek k dílu A. Profouse, Místní jména v Čechách..
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/414
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Hypertext - půlstoletí k hyperaktivitě. Část 3 / Sklenák, Vilém
Čechi v Bălgarija. Čast 1-3. Istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja
Arnošt Gerad - doplňky k životu a dílu / Boček, Vít
Jména obcí a sídel na Hlučínsku. Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje / Šrámek, Rudolf
Bibliografie pomístních jmen. 3. část / Nováková, Marie
Vojenské rozkazy - doplňky k vojenské terminologii (německy - česky) / Oeburgová, Gabriela
Poznámky k nejstaršímu českému překladu Historie české Eneáše Silvia / Kolár, Jaroslav