Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach oikonyma lieferte 937 Treffer
1

Namentypologisierendes in der Städtebenennung

Šrámek, Rudolf, in: Burg, Burgstadt : Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa, Berlin, Akademie-Verlag ; 1995, s. 221-228
2

Die Bezeichnung "Tabor"im Slowenischen Sprachraum

Vilfan, Sergij, in: Husitský Tábor, 11, 1994, s. 39-42
3

Zur vergleichenden Untersuchung von Eigennamen (besonders Ortsnamen) in nichtverwandten Sprachen

Šrámek, Rudolf, in: Balkansko ezikoznanie (Sofija), 34, č. 3-4, 1991, s. 11-20
4

Změny názvů obcí po r. 1945 - Jevišovka, Březí

Šuláková, Ludislava, in: Malovaný kraj, 32, č. 5, 1996, s. 12
5

Prátlsbrun, Studánka, Broskvín, Vinohor, Hraničná, Úvar nebo Březí ?

Šuláková, Ludislava, in: Jižní Morava (Brno), 33, č. 36, 1997, s. 238-240
6

Ráby - původ názvu

Holubec, Stanislav, in: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 33, č. 1-2, 1998, s. 53
7

Gottesacker - Boží pole. Loučná. Nezabylice. Brány a Brančíky.

Binterová, Zdena, in: Památky - příroda - život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska, 26, č. 1, 1, 3, 4, 1994, s. 3-4, 22-28, 85-87, 125-128
8

Zur Entstehung des Namens Istanbul

Hansack, Ernst, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 91-93
9

Pacov

Nováková, Marie, in: Nástup (Pelhřimov), 21, 1971, s. 3., 21.1.1971
10

Pomístní názvy v okolí Těchobuze

Nováková, Marie, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 13, č. 3-4, 1972, s. 398-418