Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Profous, Antonín lieferte 12 Treffer
1

Triumf pracovitosti (k 40. výročí úmrtí PhDr. Antonína Profouse)

Kučera, Jiří A., in: Chrudimské vlastivědné listy (Chrudim), 2, č. 2, 1993, s. 8
2

Antonín Profous (2. 1. 1878 - 27. 3. 1953)

Kučera, Jiří A., in: Češtinář, 3, č. 5, 1993, s. 127-129
3

[Antonín] Profous - vědec a učitel (1878 - 1953)

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 58, č. 5, 2007-08, s. 242-243
4

Doplňky k nejstaršímu vročení sídel v Profousově díle. 3. část

Boháč, Zdeněk, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 10-11
5

Poznámky k Profousovým Místním jménům v Čechách

Skalický, Bohumil, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 217-218
6

Výklad místního jména Podrážek

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Teoretické a komunikační aspekty proprií [TKAP] : Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu, Brno, MU ; 2009, s. 247-254.
7

Univerbizační přípona -ice u některých místních jmen v Čechách zakončených na -ovice, -ice

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 366-372
8

Bolkov - dodatek k Profousovým Místním jménům v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 50, 2009, s. 247
9

K distribuci předložek na, v a do u místních jmen v současné češtině

Vasko, Vojtěch, in: Acta onomastica, 53, 2012, s. 360-382
10

Malovice, aneb od Švamberků po Löwensteiny

Čapka, Bohuslav, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 36, č. 4, 2016, s. 28-46